E-tjänster

Du som går på Östra Reals gymnasium eller är vårdnadshavare för en av våra elever loggar in i Skolplattformen för information och kontakt med skolan.

Apparna infomentor och Edlevo ersätter Skolplattformen den 8 augusti

Den 8 augusti får alla Stockholms stads gymnasieskolor två nya appar, Infomentor och Edlevo. Apparna ersätter Skolplattformen i gymnasieskolan. 

Du kan också välja att logga in i Infomentor och Edlevo via en webbläsare. 

I Infomentor kan du som har ett barn som är under 18 år:

  • ta del av viktig information från undervisande lärare, mentorn och skolan 
  • frånvaroanmäla och ansöka om ledighet 
  • se elevens schema 
  • boka utvecklingssamtal och ta del av omdömen.

I Edlevo kan du som har ett barn som är under 18 år:

  • se elevens betyg i avslutade kurser och den individuella studieplanen. 

Viktigt att veta inför sommarlovet och höstterminen 

  • Du kan logga in i Infomentor och Edlevo från och med den 8 augusti kl. 9.00.  
  • I samband med skolstart får du mer information från skolan om Infomentor och Edlevo
  • Visst innehåll i Infomentor och Edlevo visas först efter höstterminens första dag. 

Nya appar ersätter Skolplattformen  

Apparna som ersätter Skolplattformen år 2024–2025 är:

Mina sidor

På Mina sidor ändrar vårdnadshavare sina kontaktuppgifter för stadens e-tjänster, till exempel Skolplattformen. Det är viktigt att kontaktuppgifterna är riktiga så att vårdnadshavare kan använda Skolplattformen.

Skolplattformen som app

Du kan använda Skolplattformen i din mobiltelefon med en app. Vårdnadshavare behöver mobilt bank-id för att logga in.

Uppdaterad