Det här är Östra Reals gymnasium

Östra Reals gymnasium är ett anrikt läroverk i tiden. Gymnasietiden ska vara en språngbräda till högre studier och ett rikt liv. Välkommen till Stockholms mest motiverande gymnasium.

 

På Östra Reals gymnasium står kunskapen i centrum. Här finns såväl traditioner som en väl fungerande struktur och välbeprövade metoder. Här finns också något som inte syns men som känns - engagemang, driv och en inkluderande atmosfär.

Lokaler

 I skolans lokaler ryms bland annat

 • vanliga klassrum
 • laborationssalar
 • idrottshall
 • gym
 • aula
 • skolrestaurang och
 • en cafeteria.

Skolgården, en oas mitt i stan

Skolgården är så stor att där ryms en fotbollsplan.

Lärare och personal

Skolans ledningsgrupp och administrativa personal tillsammans med all personal, skapar goda förutsättningar för ditt lärande i en trygg miljö.

 • lärare är behöriga och har lärarlegitimation 
 • lärare är organiserade i lärarlag som arbetar nära en grupp elever mot inriktningen.
 • elevhälsoteam som stödjer både lärare och elever i arbetet.

Elevhälsoteamet

Elevhälsoteamet på Östra Reals gymnasium hjälper dig att nå undervisningens mål och underlättar för dig att lära och utvecklas. Elevhälsoteamet arbetar förebyggande och ger stöd till elever och personal.

I elevhälsoteamet arbetar

 • specialpedagog
 • speciallärare
 • kurator
 • skolsköterska
 • studievägledare
 • rektor.

Uppdaterad