Söka och byta till Östra Reals gymnasium

Du som vill börja på Östra Reals gymnasium ansöker på olika sätt beroende på vilken årskurs du ska börja i.

Du som vill söka till årskurs 1

Om du vill börja hos oss i årskurs 1 söker du genom Gymnasieantagningen.

Du som vill söka till årskurs 2 eller 3

Du är välkommen att börja hos oss i årskurs 2 eller 3 förutsatt att

  • det finns lediga platser i någon av våra klasser
  • din studieplan matchar de program du söker hos oss.

Urvalskriterier

Vi har två urvalskriterier:

  • hur väl ditt nuvarande kursupplägg matchar skolans
  • dina gymnasiebetyg hittills.

Antagning av nya elever sker vid läsårsstart.

Skicka in din intresseanmälan

Om du vill byta till årskurs 2 eller 3 gör du en intresseanmälan.

Uppdaterad