Program på Östra Reals gymnasium

På Östra Reals gymnasium väljer du mellan att läsa ett introduktionsprogram eller en högskoleförberedande utbildning.

Vi på Östra Reals gymnasium tror på en inneboende potential hos varje individ. Du som studerar på Östra Real får bästa tänkbara språngbräda till högre studier och ett rikt liv. På Östra Reals gymnasium ser vi eleven. 

Program och inriktningar

Varje inriktning består av ett lag med lärare inom olika ämnen, som leder sin elevgrupp genom de tre gymnasieåren. Det skapar en helhet i studierna och ger goda förutsättningar för både studier och trivsel. På det viset kombinerar vi den lilla skolans närhet med den stora skolans resurser.

Våra program

Vårt introduktionsprogram

Uppdaterad