Språkintroduktion

Här får du som nyss kommit till Sverige fokusera på svenska samtidigt som du läser de ämnen du behöver för att komma vidare i studier.

Tillsammans med dig tar vi fram en individuellt anpassad studieplan, i syfte att du ska nå gymnasiebehörighet.

Språkintroduktion på Östra Reals gymnasium

På Östra Reals gymnasium läser drygt 40 elever på språkintroduktion och tre behöriga lärare ansvarar för merparten av undervisningen.

Så här fungerar det hos oss:

 • Alla elever får en mentor.
 • Undervisningen bedrivs av behöriga lärare.

Lokaler

De flesta av dina ämnen läser du i något av våra två hemklassrum.

Här finns också

 • fullt utrustade salar för bild, idrott, hälsa och musik
 • skolmatsal med mat som tillagats på skolan
 • ett välsorterat bibliotek.

Ämnen och kurser du kan studera

Här finns både grundskoleämnen och gymnasiekurser som kan ingå i din studieplan.

Du kan läsa 13 grundskoleämnen:

 • Svenska som andraspråk
 • Engelska
 • Matematik
 • Fysik
 • Biologi
 • Kemi
 • Historia
 • Samhällskunskap
 • Geografi
 • Religionskunskap
 • Bild, musik och idrott och hälsa

Du har också möjlighet att läsa vissa gymnasiekurser.

Nästa steg

De flesta av våra elever läser två år hos oss med syfte att uppnå gymnasiebehörighet för att söka till ett nationellt program på Östra Reals gymnasium eller på en annan gymnasieskola. Du kan även välja att söka till ett annat introduktionsprogram, till vuxengymnasium eller att gå ut i arbetslivet.

Uppdaterad