Språkintroduktion

På introduktionsprogrammet språkintroduktion är fokus att stärka dina kunskaper i svenska. Ambitionen är att du ska bli behörig till ett nationellt högskoleförberedande program.

Du studerar på heltid med minst 23 lärarledda lektioner i veckan. Du går i en klass med cirka 20 andra elever. Undervisningen bedrivs av engagerade, kunniga och erfarna lärare som alla arbetar på ett språk- och kunskapsutvecklande sätt.

Du ska ha chansen att nå 12 betyg och därmed behörighet till ett nationellt högskoleförberedande program.

Utifrån dina tidigare betyg, kunskaper och personliga förutsättningar får du en individuellt anpassad studieplan, just för dig. 

Introduktionsprogrammet språkintroduktion är för dig mellan 16 och 20 år som vill utbilda dig vidare men ännu inte har godkända betyg i svenska och andra ämnen.

Uppdaterad