Östra Reals gymnasium

På Östra Reals gymnasium ser vi våra elever. Vi tror på en inneboende potential hos dig och gör allt vi kan för att frigöra den och få dig att blomma.

Fakta

Att gå på skolan

Du som vill börja på Östra Reals gymnasium ansöker på olika sätt beroende på vilken årskurs du ska börja i.

I skolbiblioteket gör du mycket av ditt skolarbete. Skolbiblioteket är din viktigaste resurs tillsammans med dina lärare.

Du gör flera val under din studietid och inför att du tar examen. Studie- och yrkesvägledare finns för att hjälpa och stödja dig med dina val.

På vår skola får du bästa tänkbara språngbräda till högre studier och ett rikt liv.

Ann-Sofi Pettersson, rektor

Bilder