Man på huk läser i bok

Skolbiblioteket för dig

I skolbiblioteket gör du mycket av ditt skolarbete. Skolbiblioteket är din viktigaste resurs tillsammans med dina lärare.

Det finns gott om sittplatser när du behöver en avskild och lugn studieplats. Det finns även konferensrum du kan boka.

Du tillgång till

  • aktuell skön- och facklitteratur
  • databaser
  • tidningar
  • tidskrifter och
  • uppslagsverk, både på svenska och engelska.

Vi hjälper till med informationssökning och ger dig tips på vad du kan läsa i dina studier. Vi kan även låna böcker från universitet och högskolor.

Du är alltid välkommen att ge förslag på vad vi kan köpa in till skolbiblioteket.

 

Uppdaterad