Studievägledning

Du gör flera val under din studietid och inför att du tar examen. Studie- och yrkesvägledare finns för att hjälpa och stödja dig med dina val.

Du får hjälp med din individuella studieplan och studieplanering. Du får också information och vägledning om det som rör skola och arbetsliv till exempel

  • krav på behörighet
  • utbildningar med antagning
  • meritpoäng
  • kursval
  • förändringar och nyheter

Tid för enskilt samtal

Vill du ha ett enskilt samtal finns fler sätt.

  • Kom på ”drop-in”
  • Boka tid via Teams
  • Ring
  • Skicka e-post

Fler aktiviteter

Studie- och yrkesvägledare ingår i elevhälsoteamet på skolan och samarbetar med rektorer, mentorer och lärare. 

Undervisning i modersmål

Du får hjälp med att anmäla att du vill studera ditt modersmål.

Uppdaterad