Samhällsvetenskapsprogrammet

På Östra Reals gymnasium har du möjlighet till internationella utbyten och fältstudieresor. Välj mellan samhällsvetenskaplig inriktning eller medier, information och kommunikation.

Vårt fokus är att stimulera din förmåga att tänka och arbeta vetenskapligt.

Inriktningar och profiler

Uppdaterad