Samhällsvetenskapsprogrammet

På Östra Reals gymnasium har du möjlighet till internationella utbyten och fältstudieresor. Välj mellan samhällsvetenskaplig inriktning eller medier, information och kommunikation.

Vårt fokus är att stimulera din förmåga att tänka och arbeta vetenskapligt.

Inriktning medier, information och kommunikation

Inriktningen ger dig både en bred behörighet för att studera vidare på högskola och universitet samt en bra grund att stå på i ditt framtida yrkesliv. På Östra Reals gymnasium kombinerar vi samhällsfrågor med journalistiska berättarverktyg.

 • Du utvecklar din samarbetsförmåga och kreativitet.
 • Du utvecklar ditt språk och publicerar dina alster i olika medier.
 • Du får fördjupande kunskaper i samhällsvetenskapliga ämnen.
 • Du lär dig hur media påverkar människor och hur åsikter formas.

Du lär dig olika tekniker som

 • digital bildbehandling
 • ljudproduktion
 • journalistik
 • foto
 • TV-produktion.

Poängplan, medier, information och kommunikation (2 500 poäng)

Inriktningen lyfter särskilt fram kurser i digitalt skapande, historia, medieproduktion och att kommunicera i text.

Gymnasiegemensamma ämnen (1 250 poäng)
Ämne Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3
Engelska 5 100    
Engelska 6   100  
Historia 1b 100    
Idrott och hälsa 1 50 50  
Matematik 1b 100    
Matematik 2b   100  
Naturkunskap 1b 100    
Religionskunskap 1     50
Samhällskunskap 1b 100    
Svenska 1 100    
Svenska 2   100  
Svenska 3     100

 

Programgemensamma ämnen (350 poäng)
Ämne Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3
Filosofi 1     50
Moderna språk 100    
Moderna språk   100  
Psykologi 1     50

 

Inriktning (350 poäng)
Ämne Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3
Journalistik, reklam och information 1   100  
Medier, samhälle och kommunikation 1   100  
Medieproduktion 1     100
Psykologi 2a     50

 

Programfördjupning (300 poäng)
Ämne Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3
Digitalt skapande 100    
Historia 2a   100  
Medieproduktion 2     100
Textkommunikation   100  

 

Individuellt val (200 poäng)
Ämne Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3
Individuellt val     200

 

Gymnasiearbete (100 poäng)
Ämne Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3
Gymnasiearbete     100

 

Samarbete och utbyte

Du får flera tillfällen till samarbeten i mediebranchen och omvärlden. Internationella utbyten och fältstudieresor genomförs regelbundet. 

Inriktning samhällsvetenskap

Varje år genomför vi ett rollspel om FN.  Vi har ofta internationella utbyten med skolor ute i Europa.

 • Du utvecklar din förmåga att tänka och arbeta vetenskapligt.
 • Du utvecklar ditt sätt att kommunicera i tal och skrift.
 • Du utvecklar din förmåga att tillämpa metoder som används inom samhällsvetenskapen.
 • Du fördjupar dig i internationella frågor.

Poängplan, samhällsvetenskap (2 500 poäng)

I inriktningen lyfter vi särskilt fram kurser i filosofi, historia och psykologi. Du får också en kurs i humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering.

Gymnasiegemensamma ämnen (1 250 poäng)
Ämne Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3
Engelska 5 100    
Engelska 6   100  
Historia 1b 100    
Idrott och hälsa 1 50 50  
Matematik 1b 100    
Matematik 2b   100  
Naturkunskap 1b 100    
Religionskunskap 1     50
Samhällskunskap 1b 100    
Svenska 1 100    
Svenska 2   100  
Svenska 3     100

 

Programgemensamma ämnen (350 poäng)
Ämne Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3
Filosofi 1     50
Moderna språk 100    
Moderna språk   100  
Psykologi 1     50

 

Inriktning (450 poäng)
Ämne Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3
Geografi 1 100    
Historia 2a   100  
Religionskunskap 2     50
Samhällskunskap 2   100  
Samhällskunskap 3     100

 

Programfördjupning (300 poäng)
Ämne Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3
Digitalt skapande 100    
Historia 2a   100  
Medieproduktion 2     100
Textkommunikation   100  

 

Individuellt val (200 poäng)
Ämne Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3
Individuellt val     200

 

Gymnasiearbete (100 poäng)
Ämne Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3
Gymnasiearbete     100

 

Specialpedagogisk profil

På Östra Reals gymnasiums specialpedagogiska profil har du en tillgänglig och anpassad lärmiljö med mycket god arbetsro. Större delen av din undervisning är du i ett hemklassrum i en mindre undervisningsgrupp. Du deltar i aktiviteter utanför skolan som studiebesök eller ämnesövergripande projekt.

För att kunna söka vår utbildning behöver du ha dokumenterade specialpedagogiska behov av särskilt stöd i skolan.

Poängplan samhällsvetenskap, specialpedagogisk profil (2 500 poäng)

I inriktningen lyfter vi särskilt fram kurser i historia och skrivande.

Gymnasiegemensamma ämnen (1 150 poäng)
Ämne Årskurs 1 Årskurs 2 Årskus 3 Årskurs 4
Engelska 5 100      
Engelska 6   100    
Historia 1b   100    
Idrott och hälsa 1 50 50    
Matematik 1b 100      
Matematik 2b   100    
Naturkunskap 1b 100      
Religionskunskap 1     50  
Samhällskunskap 1b 100      
Svenska 1 100      
Svenska 2   100    
Svenska 3     100  

 

Programgemensamma ämnen (350 poäng)
Ämne Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 Årskurs 4
Filosofi 1       50
Moderna språk 100      
Moderna språk   100    
Psykologi 1       50

 

Inriktning (450 poäng)
Ämne Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 Årskurs 4
Geografi 1     100  
Historia 2a     100  
Religionskunskap 2     50  
Samhällskunskap 2   100    
Samhällskunskap 3     100  

 

Programfördjupning (300 poäng)
Ämne Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 Årskurs 4
Historia 3       100
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering       100
Skrivande       100

 

Individuellt val (200 poäng)
Ämne Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 Årskurs 4
Individuellt val     100 100

Begränsat antal kurser i mindre undervisningsgrupp.

Gymnasiearbete (100 poäng)
Ämne Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 Årskurs 4
Gymnasiearbete       100

 

Uppdaterad