Samhällsvetenskapsprogrammet

På Östra Reals gymnasium har du möjlighet till internationella utbyten och fältstudieresor. Välj mellan samhällsvetenskaplig inriktning eller medier, information och kommunikation.

Vårt fokus är att stimulera din förmåga att tänka och arbeta vetenskapligt.

Inriktning medier, information och kommunikation

Inriktningen ger dig både en bred behörighet för att studera vidare på högskola och universitet samt en bra grund att stå på i ditt framtida yrkesliv. På Östra Reals gymnasium kombinerar vi samhällsfrågor med journalistiska berättarverktyg.

 • Du utvecklar din samarbetsförmåga och kreativitet.
 • Du utvecklar ditt språk och publicerar dina alster i olika medier.
 • Du får fördjupande kunskaper i samhällsvetenskapliga ämnen.
 • Du lär dig hur media påverkar människor och hur åsikter formas.

Du lär dig olika tekniker som

 • digital bildbehandling
 • ljudproduktion
 • journalistik
 • foto
 • tv-produktion.

Programfördjupningskurser 400 poäng

 • Digitalt skapande 100, poäng
 • Historia 2a, 100 poäng
 • Mediaproduktion 2, 100 poäng
 • Textkommunikation, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan: 2022/2023, Samhällsvetenskapsprogrammet, medier, information och kommunikation, Östra Reals gymnasium (pdf, 218 kB, nytt fönster)

Samarbete och utbyte

Du får flera tillfällen till samarbeten i mediebranschen och omvärlden. Internationella utbyten och fältstudieresor genomförs regelbundet. 

Inriktning samhällsvetenskap

Varje år genomför vi ett rollspel om FN.  Vi har ofta internationella utbyten med skolor ute i Europa.

 • Du utvecklar din förmåga att tänka och arbeta vetenskapligt.
 • Du utvecklar ditt sätt att kommunicera i tal och skrift.
 • Du utvecklar din förmåga att tillämpa metoder som används inom samhällsvetenskapen.
 • Du fördjupar dig i internationella frågor.

Programfördjupningskurser 300 poäng

 • Filosofi 2, 50 poäng
 • Historia 3, 100 poäng
 • Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering, 100 poäng
 • Psykologi 2 a, 50 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2021/2022: Samhällsvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskap, Östra Reals gymnasium (pdf, 147 kB, nytt fönster)

Specialpedagogisk profil

På Östra Reals gymnasiums specialpedagogiska profil har du en tillgänglig och anpassad lärmiljö med mycket god arbetsro. Större delen av din undervisning är du i ett hemklassrum i en mindre undervisningsgrupp. Du deltar i aktiviteter utanför skolan som studiebesök eller ämnesövergripande projekt.

För att kunna söka vår utbildning behöver du ha dokumenterade specialpedagogiska behov av särskilt stöd i skolan.

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2021/2022: Samhällsvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskap, specialpedagogisk, Östra Reals gymnasium (pdf, 201 kB, nytt fönster)

Poängplan samhällsvetenskap, specialpedagogisk profil (2 500 poäng)

I inriktningen lyfter vi särskilt fram kurser i historia och skrivande.

Uppdaterad