Inriktning samhällsvetenskap

Inriktningen för dig som bland annat vill fördjupa dig i internationella frågor.

Varje år genomför vi ett rollspel om FN.  Vi har ofta internationella utbyten med skolor ute i Europa.

  • Du utvecklar din förmåga att tänka och arbeta vetenskapligt.
  • Du utvecklar ditt sätt att kommunicera i tal och skrift.
  • Du utvecklar din förmåga att tillämpa metoder som används inom samhällsvetenskapen.
  • Du fördjupar dig i internationella frågor.

Programfördjupningskurser 300 poäng

  • Filosofi 2, 50 poäng
  • Historia 3, 100 poäng
  • Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering, 100 poäng
  • Psykologi 2a, 50 poäng.

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2024/2025: Samhällsvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskap, Östra Reals gymnasium (pdf)

Uppdaterad