Inriktning medier, information och kommunikation

För di som vill kombinera samhällsfrågor med journalistiska verktyg.

Inriktningen ger dig både en bred behörighet för att studera vidare på högskola och universitet samt en bra grund att stå på i ditt framtida yrkesliv. 

 • Du utvecklar din samarbetsförmåga och kreativitet.
 • Du utvecklar ditt språk och publicerar dina alster i olika medier.
 • Du får fördjupande kunskaper i samhällsvetenskapliga ämnen.
 • Du lär dig hur media påverkar människor och hur åsikter formas.

Du lär dig olika tekniker som

 • digital bildbehandling
 • ljudproduktion
 • journalistik
 • foto
 • tv-produktion.

Programfördjupningskurser 400 poäng

 • Digitalt skapande 100, poäng
 • Historia 2a, 100 poäng
 • Mediaproduktion 2, 100 poäng
 • Textkommunikation, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan: 2022/2023, Samhällsvetenskapsprogrammet, medier, information och kommunikation, Östra Reals gymnasium (pdf, 218 kB, nytt fönster)

Samarbete och utbyte

Du får flera tillfällen till samarbeten i mediebranschen och omvärlden. Internationella utbyten och fältstudieresor genomförs regelbundet. 

Uppdaterad