Inriktning medier, information och kommunikation

För dig som vill kombinera samhällsfrågor med journalistiska verktyg.

Inriktningen ger dig både en bred behörighet för att studera vidare på högskola och universitet samt en bra grund att stå på i ditt framtida yrkesliv. 

 • Du utvecklar din samarbetsförmåga och kreativitet.
 • Du utvecklar ditt språk och berättande och publicerar dina alster.
 • Du får fördjupande kunskaper i samhällsvetenskapliga ämnen.
 • Du lär dig hur media påverkar människor och hur åsikter formas.

Du lär dig olika tekniker som

 • digital bildbehandling
 • ljudproduktion
 • journalistik
 • foto och grafisk design
 • film- och tv-produktion.

Samarbete och utbyte

Du får flera tillfällen till samarbeten i mediebranschen och omvärlden. Ämnesintegrerade projekt, internationella utbyten och fältstudieresor genomförs regelbundet. 

Programfördjupningskurser 400 poäng

 • Samhällskunskap 2, 100 poäng
 • Historia 2a, 100 poäng
 • Mediaproduktion 2, 100 poäng
 • Textkommunikation, 100 poäng.

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2024/2025: Samhällsvetenskapsprogrammet, medier, information och kommunikation, Östra Reals gymnasium (pdf)

Uppdaterad