Specialpedagogisk profil

På specialpedagogisk profil har du en tillgänglig och anpassad lärmiljö med mycket god arbetsro.

Större delen av din undervisning är du i ett hemklassrum i en mindre undervisningsgrupp. Du deltar i aktiviteter utanför skolan som studiebesök eller ämnesövergripande projekt.

För att kunna söka vår utbildning behöver du ha dokumenterade specialpedagogiska behov av särskilt stöd i skolan.

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2024/2025: Samhällsvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskap, specialpedagogisk profil, Östra Reals gymnasium (pdf)

I inriktningen lyfter vi särskilt fram kurser i historia och skrivande.

Uppdaterad