Specialpedagogisk profil

På specialpedagogisk profil har du en tillgänglig och anpassad lärmiljö med mycket god arbetsro.

Större delen av din undervisning är du i ett hemklassrum i en mindre undervisningsgrupp. Du deltar i aktiviteter utanför skolan som studiebesök eller ämnesövergripande projekt.

För att kunna söka vår utbildning behöver du ha dokumenterade specialpedagogiska behov av särskilt stöd i skolan.

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2021/2022: Samhällsvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskap, specialpedagogisk, Östra Reals gymnasium (pdf, 201 kB, nytt fönster)

Poängplan samhällsvetenskap, specialpedagogisk profil (2 500 poäng)

I inriktningen lyfter vi särskilt fram kurser i historia och skrivande.

Uppdaterad