Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Målet för dina studier är att du ska kunna upptäcka, formulera och lösa olika problem på ett kreativt sätt. På Östra Reals gymnasium gör du ditt gymnasiearbete tillsammans med Forskarskolan.

Genom utbildningen ska du utveckla ett naturvetenskapligt förhållningssätt. Det innefattar

 • förmåga till kritiskt tänkande
 • logiska resonemang
 • problemlösning och
 • systematiska iakttagelser.

Inriktning naturvetenskap

Du arbetar ofta med laborationer och fältstudier. Du undervisas med praktiska experiment och med analyser av resultatet utifrån kända teorier.

Samarbetspartner

 • I ett samarbete med Skansen får du göra fler studiebesök.
 • Ditt gymnasiearbete gör du tillsammans med Forskarskolan. 
 • I ett samarbete med Kungliga Tekniska högskolan kan du läsa extra matematik.

I de förvalda kurserna läser du naturvetenskaplig specialisering med fokus på global hälsa och bioteknik med innehåll såsom kriminologi och genteknik.

Tycker du att det är roligt att laborera och experimentera finns föreningen Östra Reals Science Club. Den drivs av engagerade lärare och elever.

Programfördjupande kurser 200 poäng

 • Naturvetenskaplig specialisering. 100p
 • Bioteknik, 100p

Inriktning naturvetenskap, profil entreprenörskap och innovation

 I de naturvetenskapliga kurserna blandas teori med experiment, laborationer och fältstudier. Inriktningen naturvetenskap ger dig fördjupade kunskaper inom

 • biologi
 • fysik
 • kemi och
 • matematik.

Profilen är speciellt utformad för dig som brinner för nyskapande och företagande inom det naturvetenskapliga området. Vill du vara med och skapa nya idéer och lösningar för en hållbar utveckling? Vi erbjuder en utbildning som ska möta den verklighet som förändras snabbt.

Praktik

Du praktiserar på ett företag eller en organisation inom det naturvetenskapliga området. Tillsammans med några klasskompisar startar och driver du ett eget företag, Ung Företagsamhet. Genom studiebesök, föreläsningar och workshops får du god inblick i rollen som entreprenör.

I ett samarbete med Unga innovatörer och Innov8 får du möjlighet att utveckla ditt kreativa kunnande, problemlösande tankesätt och samarbetsförmåga.

Programfördjupande kurser, 200 poäng

 • Naturvetenskaplig specialisering, 100p
 • Entreprenörskap, 100p

Uppdaterad