Inriktning naturvetenskap

På inriktning naturvetenskap arbetar du ofta med laborationer och fältstudier.

Du undervisas med praktiska experiment och med analyser av resultatet utifrån kända teorier.

Samarbetspartner

  • I ett samarbete med Skansen får du göra fler studiebesök.
  • Ditt gymnasiearbete gör du tillsammans med Forskarskolan. 
  • I ett samarbete med Kungliga Tekniska högskolan kan du läsa extra matematik.

I de förvalda kurserna läser du naturvetenskaplig specialisering med fokus på global hälsa och bioteknik med innehåll såsom kriminologi och genteknik.

Tycker du att det är roligt att laborera och experimentera finns föreningen Östra Reals Science Club. Den drivs av engagerade lärare och elever.

Programfördjupningskurser 200 poäng

  • Naturvetenskaplig specialisering, 100 poäng
  • Bioteknik, 100 poäng.

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2024/2025: Naturvetenskapsprogrammet, naturvetenskap, Östra Real gymnasium (pdf)

Uppdaterad