Elevhälsan

Skolans elever har tillgång till elevhälsa.

Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande med insatser för att främja elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan omfattar

  • medicinska insatser
  • psykologiska insatser
  • psykosociala insatser
  • specialpedagogiska insatser.

Specialpedagog

Ylva Stiby

Avvikande öppettider
Nationaldagen 6 juni – stängt
Midsommarafton 21 juni – stängt
Midsommardagen 22 juni – stängt
Telefon
Telefon 0725069481
E-post
E-post ylva.stiby@edu.stockholm.se

Specialpedagog

Jessica Röös

Avvikande öppettider
Nationaldagen 6 juni – stängt
Midsommarafton 21 juni – stängt
Midsommardagen 22 juni – stängt
E-post
E-post jessica.roos@edu.stockholm.se

Skolsköterska

Ingrid Björk

Telefon
Telefon 076-129 36 00
E-post
E-post ingrid.bjork@edu.stockholm.se

Skolsköterska

Christine Hildebrand

Avvikande öppettider
Nationaldagen 6 juni – stängt
Midsommarafton 21 juni – stängt
Midsommardagen 22 juni – stängt
Telefon
Telefon 076-129 41 54
E-post
E-post christine.hildebrand@edu.stockholm.se

Skolkurator

Yasemin Basgül

Telefon
Telefon 070-463 33 30
E-post
E-post yasemin.basgul@edu.stockholm.se

Uppdaterad